top of page

Kovacie Lisy

Kovacie lisy – Krátky zdvih

Kovacie lisy – Dlhý zdvih

Titan Fastech Europe, s.r.o.

MOBIL  |  +421 903 553 900 (Mrs Bauzová)

ADRESA  |  Boženy Němcovej 1A, 977 01 Brezno, Slovak Republic

TEL  |  +421 483 260 189

FAX  |  +421 483 214 489

bottom of page